Dezvoltam Idei. Impreuna cu Tine!

 

 Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa în parteneriat cu  Agenția pentru Eficientă Energetică și Protecția Mediului București și  Universitatea Valahia din Târgoviște desfășoară în perioadă-August 2018-Iulie 2019 Proiectul „Practica Pentru Viitor 2.0” în cadrul apelului de proiecte POCU/90/6/19/19/Operațiunea aferentă Obiectiv Compozit OS. 6.13 și 6.14

Proiectul se adresează studenților din Sistemul Național de Învățământ Superior iar în cadrul obiectivului general al acestuia se regăsește că măsură activă efectuarea de stagii de practică la potențiali angajatori în scopul creșterii numărului studenților din învățământul superior care își găsesc un loc de muncă.